محصولات برگشتی

لطفا فرم زیر را برای برگشت محصول تکمیل نمایید.

اطلاعات سفارش

* نام:


* نام خانوادگی:


* ایمیل:


* تلفن:


* کد سفارش:


تاریخ سفارش:

اطلاعات سفارش و دلیل بازگشت محصول

* نام محصول:

* کد محصول:

تعداد:
* دلیل بازگشت محصول:
محصول باز شده است:


معیوب و یا سایر جزئیات:
کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:

من مطالب را خوانده ام و موافقم شرایط و مقررات
سبد گل دو طبقه
80,000,000ریال
باکس گل فلزی
6,200,000ریال
تاج گل  یک طبقه پایه فلزی
9,700,000ریال
سبد گل یکطرفه
7,800,000ریال
سبد گل فلزی
5,800,000ریال