ما كجا هستيم

فروشگاه اینترنتی  گل آنتوریوم گل گز در بازار گل شهید محلاتی سالن یکم شرقی واقع در خیابان هفده شهریور بزرگراه شهید محلاتی ، نبرد جنوبی قرار دارد .