گلدان شيشه اي

نمایش: لیست / شبکه
محدوده:
مرتب کردن بر اساس:
سبد گل روی تنگ شیشه ای
مدل: SG 121
  حدودا 30 شاخه گل آنتوریوم، 40 شاخه گل رز -تمامی گلها تازه می باشند و به صورت روزانه تهیه ..
18,600,000ریال
بدون مالیات: 18,600,000ریال
سبد گل گرد بر روی تنگ شیشه ای
مدل: SG 116
حدودا 10 شاخه گل رز، 4 دسته گل میخک، 3 دسته گل داودی، 3 دسته گل قلم پو -تمامی گلها تازه می باشند و ..
8,900,000ریال
بدون مالیات: 8,900,000ریال
سبد گل یکطرفه بر روی تنگ شیشه ای
مدل: SG 108
حدودا 12 شاخه گل آنتوریوم، 20 شاخه گل رز -تمامی گلها تازه می باشند و به صورت روزانه تهیه و ارسال می..
8,850,000ریال
بدون مالیات: 8,850,000ریال
سبد گل یکطرفه بر روی تنگ شیشه ای
مدل: SG 107
حدودا 40 شاخه گل رز، 3 شاخه گل آنتوریوم، 1 دسته گل ژیپسوفیلا -تمامی گلها تازه می باشند و به صورت رو..
15,300,000ریال
بدون مالیات: 15,300,000ریال
مبنی بر 1 نظر
سبد گل یکطرفه بر روی تنگ شیشه ای
مدل: SG 110
حدودا 12 شاخه گل آنتوریوم، 20 شاخه گل رز، 2 دسته اورینتال - تمامی گلها تازه می باشند و به صورت روزا..
111,800,000ریال
بدون مالیات: 111,800,000ریال
سبد گل یکطرفه بر روی تنگ شیشه ای
مدل: SG 120
حدودا 40 شاخه گل رز تمامی گلها تازه می باشند و به صورت روزانه تهیه و ارسال می شوند. ..
12,000,000ریال
بدون مالیات: 12,000,000ریال
سبد گل یکطرفه بر روی تنگ شیشه ای
مدل: SG 103
حدودا 12 شاخه گل آنتوریوم، 3 شاخه گل اورینتال ، 10 شاخه گل رز -تمامی گلها تازه می باشند و به ص..
13,200,000ریال
بدون مالیات: 13,200,000ریال
سبد گل یکطرفه بر روی تنگ شیشه ای
مدل: SG 119
حدودا 15 شاخه گل آنتوریوم، 5 شاخه گل اورینتال -تمامی گلها تازه می باشند و به صورت روزانه تهیه و ارس..
9,100,000ریال
بدون مالیات: 9,100,000ریال
سبد گل یکطرفه بر روی تنگ شیشه ای
مدل: SG 106
حدودا 12 شاخه گل آنتوریوم، 30 شاخه گل رز، 1 شاخه گل اورینتال -تمامی کلها تازه می باشند و به صورت رو..
12,735,000ریال
بدون مالیات: 12,735,000ریال